Kategori: RENUNGAN

Eling Lan Waspodo

Hari Minggu Adven I (29 November 2020) Yes. 63:16b-17; 64:1,3b-8; Mzm. 80:2ac,3b,15-16,18-19; 1Kor. 1:3-9; Mrk. 13:33-37. DITERBITKAN OLEH TIM KERJA KITAB SUCI – DPP. SANTO YOSEP PURWOKERTO “Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu […]

Undangan Tuhan

Hari Minggu Biasa XXVIII (11 Oktober 2020) Yes. 25:6-10a; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Flp. 4:12-14,19-20; Mat. 22:1-14 (Mat. 22:1-10). DITERBITKAN OLEH TIM KERJA KITAB SUCI – DPP. SANTO YOSEP PURWOKERTO “..banyak yang dipanggil, sedikit […]